Københavns Universitet-rammeaftaler

Nyt liv til 1 million etagekvadratmeter

1 DSC 7918 rev

Dissing+Weitling transformerer, moderniserer og restaurerer Københavns Universitets bygninger til brug for undervisning og forskning på højt internationalt niveau.

 • København, Danmark
  Transformationer, Kultur
  2014 - 2024
 • Bygherre
  Københavns Universitet
 • Dissing+Weitling har genvundet rammeaftaler for teknisk rådgivning for Københavns Universitet (KU) fire perioder i træk fra 2009 til den nuværende aftale, som afsluttes i 2024. På rammeaftalerne står vi for at skabe helhedsorienterede løsninger i de stemningsfulde bygninger og sikre stærke formidlingsmiljøer for fremtiden - uanset funktion og bygningstypologi.

  Både kontorfaciliteter og publikumsrettede bygninger moderniseres. Under den senest afsluttede rammeaftale for Science har vi blandt andet udført ideoplæg for transformation af eksisterende bygning for Københavns Universitet til nyt Innovationscenter og moderniseret Marinbiologisk Museum og auditorier på såvel HCØ-instituttet som Datalogisk Institut.

 • IMG 9612
  Auditorium på DIKU.
 • Flere af bygningerne er fredede og vidt forskellige både i funktion, stil og udseende. De emmer af historie. De bliver løbende vedligeholdt, opgraderet og bygget om, både udvendigt og indvendigt, så rammerne står mål med moderne behov.

  De forskellige arkitektopgaver kommer rundt om alle istandsættelsesaspekter – fra materialevalg og ny arealdisponering over energieffektive forbedringer til samspillet med omgivelserne.

 • Geologisk Museum

  Geologisk Museums bygninger er fra slutningen af 1800-tallet og bevaringsværdige. Vi har været med til at sikre, at de gamle bygninger forbliver relevante mange år frem og i dag står med optimal funktionalitet.

 • Green Lighthouse

  Med afsæt i visionen for et fremtidigt Innovationscenter og en analyse af den eksisterende kontorbygnings bindinger og potentialer har Dissing+Weitling udviklet et stærkt koncept for en ombygning af Green Lighthouse med fremtidig tilbygning og sammenkobling med Københavns Universitetsbibliotek Nord (KUB Nord).

 • 1st floor final
  Innovationscenter Green Lighthouse.
 • Observatoriebygning fra 1859 i Botanisk Have er restaureret og klædt i nye, afstemte farver – klar til at huse forskning i kunstig intelligens på AI-Pionercenteret ved Københavns Universitet. Transformationen er udviklet med fokus på at opbygge fleksible og inspirerende rammerom et internationalt forskningsmiljø, hvor formidling og ad hoc teamarbejde er i fokus.

  Se farvesætningscase.

 • Totalrenovering af fredet bygning på Frederiksberg

  Den store gule, italiensk inspirerede murstensbygning på Rolighedsvej 23 har levet et langt liv, først som Københavns Sygehjem og siden brugt af Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Bygningen ejes i dag af Bygningsstyrelsen.

  Dissing+Weitling har samarbejdet med Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen om at renovere bygningen så nænsomt som muligt og sikre, at alle fredningsbestemmelserne er overholdt. Opgaven kræver specialviden om fredet bygningsmasse og logistisk styring af opretholdelsen af en arbejdsplads for Københavns Universitet, imens istandsættelsen står på.

 • IMG 9019
  Ud-og indvendig renovering samt modernisering af publikumsarealer, laboratorium, bassiner, køkken, og auditorium har beriget publikumsoplevelserne på Øresundsakvariet og Marinbiologisk Laboratorium.
 • Nyt Marinbiologisk Laboratorium

  På det historiske Øresundsakvarium i Helsingør, Marinbiologisk Laboratorium, har Dissing+Weitling udført renovering udvendigt og indvendigt - af publikumsarealer, laboratorium, bassiner, køkken, trapper, vinduer, lofter og belægninger.

  Bygningen rummer også kulturfaciliteter og auditorium, som er opdateret til nutidigt brug - alt sammen gjort for at sikre bedre publikumsoplevelser.