Rolighedsvej 23

Totalrenovering af fredet bygning på Frederiksberg

DSC 7918 rev

Renoveringen er omfattet af Dissing+Weitlings rammeaftale om teknisk rådgivning for Københavns Universitet, som omfatter opdatering af universitetets ældste bygningsmasse.

 • København, Danmark
  Arbejdsmiljø og uddannelser, Transformationer, Kultur
  2018 - 2020
 • Bygherre
  Københavns Kommune
 • Fredningen af Rolighedsvej 23 er fra 1959 og omfatter hovedfløjen med tre tværfløje mod nord. Dissing+Weitling har de sidste to år samarbejdet med Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen om at renovere bygningen så nænsomt som muligt og sikre, at alle fredningsbestemmelserne er overholdt. Opgaven har krævet specialviden om fredet bygningsmasse og logistisk styring af opretholdelsen af en arbejdsplads for Københavns Universitet, imens istandsættelsen stod på.

 • DJI 0393

  Den store gule, italiensk inspirerede murstensbygning på Rolighedsvej 23 er opført tilbage i 1857-59 efter tegninger af arkitekt H.C. Stilling. Bygningen har levet et langt liv først som Københavns Sygehjem for langvarigt syge borgere og embedsmænd, og siden brugt af Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Bygningen ejes i dag af Bygningsstyrelsen.

 • Ny farve vinduer JPG
  Vinduerne har skiftet farve fra grøn/hvid til den oprindelige farve brændt umbra brun.
 • Flere væsentlige bygningsdele udover 1600 kvadratmeter tagbelægning er blevet udskiftet, herunder tagvinduer og rytterlys. Oprindeligt blev tagetagen brugt som tørreloft og til opbevaring, men senere er den inddraget til undervisning og har fået tagvinduer og rytterlys, så dagslyset kan trænge ind. Vinduerne var blevet utætte og utidssvarende og arkitekterne har derfor fundet nye, passende vinduer, som både opfylder nutidens krav til energioptimering og komfort samt matcher bygningens æstetik.

 • Front m forplads


 • Alle detaljer og materialer er nøje overvejet og valgt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

  Læs artikel om renoveringsarbejdet her.