Job

Drømmer du om at arbejde på en dedikeret tegnestue, som har projekter i alle skalaer, både i Danmark og internationalt? Hos Dissing+Weitling tegner vi domiciler, hoteller, boliger og broer - og vi renoverer og transformerer den byggede kulturarv.

Ledige stillinger

 • 2. april 2024

  Til at holde styr på bogføring og regnskab søger Dissing+Weitling en skarp økonomimedarbejder.
  Minimum 5 års erfaring er et krav og erfaring fra en tegnestue eller rådgivervirksomhed en fordel.

  Dissing+Weitling arbejder inden for forretningsområderne bygning, mobilitet samt transformation og kulturarv. Opgaverne omfatter boliger, hoteller, kulturinstitutioner, erhvervs- og undervisningsfaciliteter samt pharma og anden industriel arkitektur. Dertil kommer broer og infrastrukturer i Danmark og internationalt. Som økonomimedarbejder samarbejder du med ledelsen samt administrationsteamet, og assisterer desuden sagsarkitekterne med økonomiske opgaver, når der er behov.

  Om opgaverne

  • Bogføring
  • Fakturering
  • Betalinger, herunder rykning af debitorer og kreditorstyring
  • Momsafstemning og -indberetning
  • Lønkørsel, herunder administration af ferie og fravær, indberetning til SKAT samt barselsrefusioner mv. efter gældende overenskomster
  • Brugersupport og oplæring i vores fakturerings-, tids- og ressourcestyringsprogram Moment
  • Klargøre regnskabsmateriale til revisor
  • Supportere ledelsen if. årsafslutning og forefaldende regnskab/økonomi/analyse

  Om dig

  Vi leder efter dig, som har relevant uddannelsesbaggrund og 5+ års erfaring med bogføring og regn-skab - gerne med timebaserede ydelser i et beslægtet rådgivningsfirma. Vi forventer, at du befinder dig godt med ovenstående opgaver og i øvrigt er et kvalitetsbevidst, detaljeorienteret og serviceminded gemyt. Sans for orden og planlægning er en selvfølge, ligesom du skal have flair for at bruge digitale økonomisystemer, herunder besidde solide færdigheder i Excel. Foruden Moment, anvender vi systemerne PLEO, e-conomics samt Lessor.
  Du bliver en vigtig brik i et kreativt miljø, hvor opgaverne til tider er mange og forskellige, så det er afgørende, at du også i travle perioder er god til at samarbejde. Evne til konstruktiv opgaveløsning er en vigtig del af Dissing+Weitlings DNA.

  Om os

  Vi er en tegnestue på ca. 60 medarbejdere, som har til huse i transformerede lokaler på Island Brygge. Vores åbne kontormiljø betyder, at vi aldrig er langt fra hinanden, når der er brug for faglig sparring. Vi samarbejder på tværs af nationaliteter og har en arbejdskultur, hvor unge talenter og erfarne arkitekter lærer af hinanden. Vi er fælles om et højt fagligt niveau og viljen til at gøre en positiv forskel gennem vores arkitektur.

  Vi har en god frokostordning, hygger sammen til sociale og faglige arrangementer, og styrker vores fysik med ugentlig mikrotræning.

  Stillingen er fuldtid. Vi afholder løbende samtaler, til vi har fundet den rette kandidat - deadline asap!

  Ansøgning og CV sendes til job@dw.dk, mærket ”økonomimedarbejder” i emnefeltet.

  Vi glæder os til at høre fra dig.

 • 26. januar 2024

  Vi har travlt og søger derfor en erfaren arkitekt eller bygningskonstruktør, der har lyst til at træde ind i tegnestuens stærke team af projekterende arkitekter.

  Dissing+Weitling leder efter en kollega, som har solid projekteringserfaring – og meget gerne med stationsbyggeri og anden mobilitet. Vi tilbyder til gengæld et højt fagligt niveau, et stærkt kollegialt samvær og opgaver, der varierer fra de helt store hotel- og kontorbygninger, over broer og stationer, til renovering og transformation af kulturbyggeri.

  Om dig

  Vi har brug for dig, som har blik for detaljen, er god til at samarbejde og ikke mindst er passioneret og optaget af at nå det bedst mulige resultat. Du skal kunne lide at indgå i projektteams og finde det naturligt at sparre med dine kollegaer.

  Vi lægger vægt på, at du har bred erfaring med både store og små byggeopgaver og har temperament og evne til at overskue flere opgaver sideløbende:

  • Uddannet arkitekt og/eller bygningskonstruktør
  • Mindst 3 års projekteringserfaring fra arkitektvirksomhed efter endt uddannelse
  • Erfaring med AutoCAd og gerne Revit/BIM
  • Gode samarbejdsevner
  • Evne til at forene det strukturerede med det kreative
  • Formgivnings- og materialesans

  Om os

  Vi er en tegnestue på ca. 60 medarbejdere, som har til huse i transformerede lokaler på Islands Brygge. Vores åbne kontormiljø betyder, at vi aldrig er langt fra hinanden, når der er brug for faglig sparring. Vi samarbejder på tværs af fagligheder og nationaliteter og har en arbejdskultur, hvor unge talenter og erfarne arkitekter lærer af hinanden. Vi er fælles om et højt fagligt niveau og viljen til at gøre en positiv forskel gennem vores arkitektur.

  Vi prioriterer langtidsholdbar og bæredygtig arkitektur. Med en unik firmaarv, der udspringer fra Arne Jacobsens tegnestue, har vi fået et enestående afsæt i dansk design- og arkitekturhistorie, som vi bærer i vores DNA. Vi arbejder inden for de forretningsområderne byggeri, mobilitet, kulturarv og transformation.

  Ansøgningen

  Stillingen er fuldtid, svarende til 37 timer om ugen. Ansøgning, CV og portefølje sendes til job@dw.dk med emnet ”Projekterende arkitekt/konstruktør” hurtigst muligt.
  Du kan også læse mere på www.dissingweitling.dk

  Vi glæder os til at høre fra dig.

 • 19. december 2023

  Vi har travlt på tegnestuen og søger derfor en erfaren projekteringsleder og/eller sagsarkitekt, som brænder for at arbejde med transformation og kulturarv og være en del af vores fagligt engagerede team.

  Med spændende opgaver i både offentligt og privat regi, beskæftiger vi os med alle faser af et byggeprojekt - fra den indledende programmering til aflevering, og vi gennemfører ofte projekterne i totalrådgivning. ­­Opgaverne varierer fra transformation af kulturarvs-, undervisnings-og forskningsbyggeri, til boliger, medico- og kontorejendomme samt restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

  Om dig

  Vi leder efter dig, som har overblik, er fremragende til projektstyring, engageret og samarbejdsorienteret som type, og som ikke mindst er optaget af at nå det bedst mulige resultat. Vi beskæftiger os med arkitektur af højeste kvalitet og ønsker en kollega, som deler vores faglige ambitioner og ansvarsbevidsthed og ser potentialet i at blive inddraget i og medvirke til at udvikle tegnestuen.

  Du har dyb indsigt i alle sagsstyringens facetter, er vant til at tage initiativ og indgår ubesværet i konstruktiv dialog med alt fra bygherrer og brugere, til myndigheder, udførende og øvrige samarbejdspartnere. Du forstår vigtigheden af et tillidsfuldt samarbejdsklima, og ønsker at din indsats skal gøre en forskel.

  Opsummeret matcher din profil dette:

  • Uddannet arkitekt eller bygningskonstruktør med erfaring inden for transformation og/eller kulturarv, kontor-, forsknings- og undervisningsbyggeri.

  • Minimum 7 års erfaring som sagsarkitekt /projekteringsleder.

  • Fagligt velfunderet med æstetisk sans og blik for både helhed og detalje.

  • Skaber tillid og fremdrift i et projektteam og sætter de rigtige kompetencer og fagligheder i spil.

  • Er fortrolig med rollen som bindeled mellem bygherrens organisation, samarbejdspartnere, myndigheder og udførende.

  • God til at formidle komplekse problemstillinger og velformuleret i både skrift og tale.

  • Prioriterer effektivt byggesagens mange facetter, herunder tid og økonomi samt udarbejder beslutningsoplæg.

  • Sikrer arkitektonisk kvalitet og ønsker at bidrage til Dissing+Weitlings udvikling.

  • Indsigt i modelbaseret arbejdsmetode og bæredygtig projektering er en fordel.

  Om os

  Vi er en tegnestue på cirka 60 medarbejdere, som har til huse i transformerede lokaler på Islands Brygge. Vores åbne kontormiljø betyder, at vi aldrig er langt fra hinanden, når der er brug for faglig sparring.

  Vi samarbejder på tværs af fagligheder og nationaliteter og har en arbejdskultur, hvor unge talenter og erfarne arkitekter lærer af hinanden. Vi prioriterer at have et rart, socialt arbejdsmiljø, og vi er fælles om et højt fagligt niveau samt viljen til at gøre en positiv forskel for vores kunder og brugerne gennem arkitekturen.

  Vi prioriterer det langtidsholdbare, det bæredygtige og det bygbare. Med en unik firmaarv, der udspringer af Arne Jacobsens tegnestue, har vi fået et enestående afsæt i dansk design- og arkitekturhistorie, som vi bærer i vores DNA.

  Vi arbejder inden for forretningsområderne byggeri, mobilitet, kulturarv og transformation. Som vores nye kollega bliver du en vigtig medspiller på et fagligt stærkt hold, hvor der er plads til personlig udvikling og faglig indflydelse.

  Ansøgning

  Stillingen er fuldtid. Ansøgning, CV og portefølje sendes til job@dw.dk med emnet ”Erfaren transformationsarkitekt” hurtigst muligt.

  Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte arkitekt og markedschef Bente Rørbæk Jørgensen brj@dw.dk.

  Vi glæder os til at høre fra dig.