Observatoriebygning opgraderes til AI-forskning

Oberservatoriebygningen drone
23. november 2021

Den trefløjede, fredede Observatoriebygningen i Botanisk Have i København sættes i stand fra kælder til kuppel.

 • Som led i en 4-årige rammeaftale med Københavns Universitet arbejder Dissing+Weitling med at renovere og opgradere Observatoriebygningen, så den fremover kan rumme et nyt pionercenter til forskning i kunstig intelligens (AI).

  Det nye center skal i samarbejde med en række europæiske universiteter bidrage til at bringe Danmark i front inden for AI og bruge kunstig intelligens til at løse samfundsudfordringer via forskning og virksomhedssamarbejder.

  Flader, facader og fredet byggeri

  Bygningen har fået kraftigt løft i form af en gennemgribende istandsættelse, der blandt andet omfatter overflader, gulve, tag- og installationsarbejder i kælderetage, stueplan og på 1. sal af de i alt 667 kvadratmeter. Der er desuden etableret nye tekøkkener og badefaciliteter. Udvendigt er facadens naturstensfriser renoveret og der er blandt andet udføret smede- og malerarbejder omkring kuplen.

 • Farveprøver
  Farveprøver
 • Metode

  Den nye farvesætning af huset tager udgangspunkt i grundige farvearkæologiske undersøgelser kombineret med research om brugen af bygningen.

  I arbejdet med transformation og restaurering er farvesætningen
  nyfortolket for at imødekomme blandt andet nutidens krav til dagslys på faste arbejdspladser. I processen er der brugt visualiseringer som værktøj – både ift. overvejelser om nyfortolkning
  af farvepaletten, men også overvejelser om genetablering af
  imitationsmaling samt farvesætning af træværk og andre detaljer.

  Farvesætningen er udarbejdet i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Dissing Weitling Observatoriebygningen KU
  Observatoriekomplekset Øster Voldgade 3 blev tegnet af arkitekt Christian Hansen fra 1859-61.
 • Indtil sidste år har Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik, Center for Science Didaktik og Dansk Naturvidenskabsformidling brugt de smukke lokaler i Botanisk Have, der har direkte udsigt til Rosenborg.

 • Tegning observatoriebygningen
 • Den trefløjede bygning med den karakteristiske kuppel over hovedindgangen var centrum for astronomien i mange år og indrettet med boliger for direktør, observator og assistenter i sidefløjene.