Broarkitekt fra Dissing+Weitling vinder Dansk Bro- og Tunnelpris

Rasmus Hjortshoj Cykelslangen LARGE 09 cropped
5. april 2022

Broekspert Jesper Henriksen fra Dissing+Weitling vinder Dansk Bro- og Tunnelpris, der netop er uddelt på Dansk Brodag.

 • Prisen, som gives af de danske medlemmer i Nordisk Vejforums danske netværk for broer, bestyrelsen for IABSE Danmark samt Dansk Brodag, går til personer som ”aktivt medvirker til at stimulere og udvikle det faglige miljø inden for bro- og tunnelbyggeriet i Danmark. (…) og medvirker til "at unge mennesker får et større kendskab til og interesse for bro- og tunnelbyggeriets fagområde.”

  Som partner og arkitekt hos Dissing+Weitling arbejder Jesper til daglig sammen med vordende arkitekter, der er i praktikforløb og introduceres til alt fra krav, begrænsninger og potentialer, til form og funktion, æstetik og teknik i tegnestuens mobilitetsprojekter.

  Jesper er desuden bestyrelsesmedlem i non-profitforeningen Verdens Vildeste Brobyggere, som også har fokus på den kommende generation af brobyggere og alle der bidrager til det: faglærte, erhvervsuddannede, håndværkere, arkitekter, ingeniører med flere.

  I priskomitéens begrundelse lyder det:

  Jesper formår med enkle og udtryksfulde greb at medvirke til at skabe æstetiske og minimalistiske broer. Hans evne til at udfordre ingeniøren ses tydeligt i anerkendte broer som Ny Storstrømsbro, Cykelslangen og Åbuen.

  Jesper er en dedikeret brobygger, som på inspirerende vis formidler kendskab til og skaber interesse for brobygning hos de unge, senest på Danmarks brobygningskonkurrence "Verdens Vildeste Brobyggere."

  Jesper Henriksen har arbejdet med internationalt brodesign og mobilitet i mere end 20 år. Hans CV tæller alle typer broer, tunneller og infrastrukturer og han har spillet en central rolle i designet af flere af Dissing+Weitlings prisvindende broer, herunder den ikoniske Cykelslange i København og Mersey Gateway-broen i England.

  Dansk Bro- og Tunnelpris uddeles som et rejsestipendium til en værdi af DKK 20.000,- kr.