Universelt design og tilgængelighed

Brugerbehov og ligeværd

Køge Nord Station Dissing+Weitling Foto Rasmus Hjortshoj - COAST Studio

Dissing+Weitling stiller skarpt på brugernes behov og rådgiver i universelt design og tilgængelighed. Vores designløsninger styrker mobilitet og social inklusion i hverdagen.

“For os er arkitektonisk kvalitet også funktionalitet, og vi ser tilgængelighed og universelt design som en faglig udfordring og et ansvar, vi skal løfte. Derfor skaber vi arkitektur, som fremmer brugernes adgang, bevægelse og deltagelse i samfundet.”

Vi rådgiver om tilgængelige løsninger

Vi arbejder med tilgængelighed og universelt design for alle bygningstyper og byrum. Vi sikrer som et minimum, at jeres byggeri efterlever bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser. Og ønsker I at fremme social inklusion i jeres byggerier og strategier, udvikler vores specialister implementeringsstrategier, som kan fremme social mangfoldighed.

I et projekts tidlige faser kortlægger vi hvem byggeriets brugere er, og hvilke behov, de har. På baggrund af analyser anvender vi byggeriets ressourcer bedst muligt og skaber smukke, økonomiske og brugervenlige løsninger, der forholder sig til alle sanser – alt fra indretning og materialevalg til farver, kontraster og skiltning.

Guide til Universelt design

Dissing+Weitling har udviklet sin egen guide til universelt design og delt den med branchen. Du kan hente "Guide til Universelt Design - en tjekliste til fremme af inklusion i det byggede miljø" på dansk og engelsk.

Begreberne kort fortalt

I Danmark er universelt design en overbygning på tilgængelighed, og selvom de to begreber omhandler brugernes mobilitet, så er deres tilgang til socialt ligeværd forskellig. Tilgængelighed beskriver adgangen for brugere med funktionsnedsættelser, og det er ofte ensbetydende med handicapvenlige løsninger. Universelt design opdeler ikke brugerne i funktionshæmmede og ikke-funktionshæmmede grupper, men ser på alle brugeres fysiske behov. Handicappet er ikke noget vi er, det er noget vi bliver, hvis fysiske barrierer i byggeriet eksisterer.

I praksis betyder det, at tilgængelighed berører de tekniske og juridiske minimumskrav, der er defineret i bygningsreglementet. Universelt design er derimod et socialt værdisæt og en holistisk designmetode, der tilgodeser alle de forskellige brugerbehov igennem livet.

Læs også

Fageksperter understøtter arkitekternes verdenskongres, UIA 2023, CPH.

Universelt design behøver ikke gøre et projekt dyrere

 • Kontakt

  Torben Lindquist
  Partner, bygningskonstruktør MAK (bygning)
  +45 2485 5079
 • Kontakt

  Andrea Tryggvadóttir
  Arkitekt MAA, DGNB-konsulent, auditor i tilgængelighed
  +45 3133 8673