Universelt design behøver ikke at gøre et projekt dyrere

Inblik cora
16. december 2021

"Universelt design behøver ikke at betyde, at et projekt bliver dyrere. Men det er meget nemmere at opnå et godt resultat, hvis man tænker universelt design ind helt i starten af designprocessen."


 • Universelt design-nudging og et nyudviklet værktøj er blandt arbejdsopgaver for arkitekt hos Dissing+Weitling, Cora Valloire. Hun ville ønske, at man tænkte mere på helheden og mindre på krav. Det fortæller hun mere om i dette interview af Rumsans.

  Af Rumsans

  Cora Valloire er uddannet arkitekt og arbejder hos Dissing+Weitling. Efter en uddannelse til tilgængelighedsrevisor BYG tog hun skridtet videre med masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur på Aalborg Universitet, som hun afsluttede i 2021.

  Universelt design fylder altså en stor del af den hverdag, som hun her giver os et indblik i.

  Hvordan arbejder du med inkluderende fysiske rammer i dit arbejde?

  "Hos Dissing+Weitling arbejder jeg både med universelt design på et overordnet, strategisk niveau og konkret og detaljeorienteret i forhold til enkelte projekter. Jeg arbejder med at implementere UD på flere måder.

  "Jeg står for UD-nudging. Min UD-nudging af tegnestuens medarbejdere består blandt andet af ugentlige informative e-mails med gode eksempler på UD. Jeg deler også eksempler på Steinfeld & Maisels’ 8 UD-mål ved at printe små plakater med billeder og tekst, som kommer op at hænge ved travle steder på tegnestuen – fx ved siden af kaffemaskinen."

  "Derudover vejleder jeg på projektniveau, bl.a. ved hjælp af vores eget specialudviklede værktøj, som både er en huskeliste, et designredskab og et kvalitetssikringsskema. Og så hjælper jeg selvfølgelig med hverdagsspørgsmål, om fx hvor meget og hvor lidt overfladekontrast, der kræves et givent sted, om WC-HC-layoutet er i orden, eller hvor stor afstand, der skal være fra en dør osv."

 • Køge Nord Station Dissing+Weitling Foto Rasmus Hjortshoj - COAST Studio
  På Køge Nord Station er der arbejdet med tilgængelighed.
 • Hvorfor er det i dine øjne vigtigt at beskæftige sig med universelt design?

  "Universelt design er et must i arbejdet med arkitektur, fordi det er måden hvorpå, vi kan:

  - Inkludere så mange brugergrupper som muligt og skabe plads til mangfoldighed.

  - Give brugeren en god oplevelse igennem de fysiske rammer.

  - Øge kvaliteten af arbejdet og arkitekturen.

  - Skabe ligeværdig arkitektur.

  - Tegne et demokratisk design og i videre forstand forme en demokratisk by."

 • Køge Nord Station Dissing+Weitling Foto Rasmus Hjortshoj - COAST Studio
 • Hvad ville du ønske, at alle i branchen vidste om universelt design?

  "At universelt design ikke behøver at betyde, at et projekt bliver dyrere. Men det er meget nemmere at opnå et godt resultat, hvis man tænker universelt design ind helt i starten af designprocessen. Det kan gøre en virkelig stor forskel for mange mennesker, og det er både ansvarligt og empatisk at tænke på alle brugeres behov.

  Jeg tror også på, at det kan betale sig at efterspørge løsninger inden for universelt design. Måske kan vi skubbe på den viden og udvikling, hvis der ligefrem skabes en gulerod fra lovgivningens side for de bygherrer, som går forrest. På samme måde som vi ser det på DGNB-området. Universelt design er kommet for at blive, og nogle gange er det netop universelt design, der gør vores arkitektur særlig god.

  Blandt andet derfor er er jeg nu også ved at udarbejde UD-guidelines, som bliver offentliggjort og tilgængelige for alle i branchen, så vi kan fremme tilblivelsen af endnu mere ligeværdig arkitektur. Vi bestræber os på at lave et letforståeligt dokument, som er nemt at bruge og som forhåbentligt vil blive brugt mange gange i designprocessen. Det bliver et levende dokument, som vi løbende opdaterer i takt med, at nye teknologier og viden kommer til."

  Læs mere om Dissing+Weitlings arbejde med tilgængelighed og universelt design.