Slagelse gangbro er indviet

Slagelse Stibro 27
2. juli 2021

Slagelse gangbro er nu landet som et genkendeligt, integreret element på Slagelse Station.

  • Slagelse gangbro er nu indviet og står som et bindeled hen over banen, der i dag deler byen i to. Praktiske hensyn og design er integreret til et hele, så broen fremstår let opfattelig og samtidig manifesterer sig arkitektonisk i området.

    Broen løser med sine specielle 'tre ben' de stedsspecifikke udfordringer og skiller sig ud i bybilledet. Analyser af stedet, funktioner og statik har ført til et enkelt og elegant brodesign med stærke og robuste løsninger, hvor linjeføringen forholder sig til de banetekniske installationer og pendlerflowet.

  • Dissing Weitling Slagelse pedestrian bridge close up 67
  • Broen er et løft for pendlernes adgang til perron, busterminal, parkering og uddannelsesstedet.

  • Dissing Weitling Slagelse pedestrian bridge bench40
  • Slagelse gangbro forbinder boligområder og ubebyggede områder til campus og bymidte.

  • Slagelse Stibro 56 modify ok