Kolding Kommunes Arkitekturpris 2019

FBAB Dissing+Weitling
8. oktober 2019

Dissing+Weitlings Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) vinder Kolding Kommunes Arkitekturpris i kategorien “Nytænkning og bæredygtighed”.

Dissing+Weitlings almene boliger FBAB modtog ved en prisoverrækkelse mandag aften Kolding Kommunes Arkitekturpris 2019 i kategorien “Nytænkning og bæredygtighed”. Familieboligerne er et eksempel på, hvordan den almene boligform kan fornys og samtidig være bæredygtig og rentabel.

Årets bedømmelsesudvalg har bedømt 10 bygningsværker i forskellige kategorier som privat boligbyggeri, erhvervsbyggeri og bygnings- og byforbedringer. Familieboligerne FBAB vinder med begrundelsen:

"– en nyskabende boligbebyggelse, der på fornem vis demonstrerer social og miljømæssig bæredygtighed".

FBAB består af 35 familieboliger og et fælleshus, opført i træ, placeret i klynger i en landsbylignende opbygning med frit udsyn til et fredet mose- og engområde. Husenes beboere er dermed både tæt på naturen og er del af et socialt minisamfund – en boform, som adskiller sig fra mere traditionelle enfamiliehuse:

– Prisen er en skøn anerkendelse af vores projekt. Sammen med landskabsarkitekterne [tidl. MOVE, red.] og Wissenberg Rådgivende Ingeniører har vi villet skabe familieboliger, som udover at være bæredygtige i materialevalg også fremmer samværet i en landsbylignende struktur midt i naturen. Husene giver beboerne fordel af både natur, privatliv og fællesskab, siger Torben Lindquist, partner i Dissing+Weitling.

Byggeriets bæredygtige profil omfatter foruden valget af træ som byggemateriale og ‘åndbare’ konstruktioner, der giver godt indeklima, også håndteringen af regnvand med nedsivning og forsinkelsesbassiner samt fokus på social bæredygtighed og fællesskab.

Dissing+Weitling ser FBAB og prisbelønningen som led i en ny udvikling inden for det almene byggeri:

– Jeg håber, vi kommer til at se mange flere eksempler på utraditionelle boligformer i fremtiden. Der er gode danske traditioner at bygge på og samtidig er der behov for innovation – jeg kunne fx tænke mig at se flere almene boliger som høje huse i træ med tilknyttede nyttehaver eller som byggekollektiver, skabt af beboerne selv og til flere generationer, slutter Torben Lindquist.

FBAB udspringer af en offentlig konkurrence udskrevet af det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som Dissing+Weitling vandt i 2014 med et bud på at tegne Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) for Alfabo (daværende Lejerbo Kolding) i samarbejde med landskabsarkitekterne MOVE og Wissenberg Rådgivende Ingeniører, hvorefter holdet indgik i et samarbejde med entreprenørvirksomheden Eigil Rasmussen om opførelse af projektet i totalentreprise.

Download pressemeddelelse