FBAB med i ny kvalitetsguide til boligbyggeri

FBAB Dissing+Weitling
4. juni 2020

Dissing+Weitlings træbyggeri "Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger" er med i Byggeskadefondens nye kvalitetsguide til boligbyggeri.

  • Byggeskadefonden har udgivet sin 2020 "Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri". Dissing+Weitlings Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) er med i guiden, der indeholder "eksempler på almene bebyggelser med inspirerende byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter."

    Læs mere om visionerne for FBAB

    Download guide

  • FBAB Dissing+Weitling

    FBAB er vinderforslaget i en offentlig konkurrence, udskrevet af det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilbage i 2014. Løsningen har fra starten skullet være et eksempel på fornyelse i et offentligt byggefelt, som historisk set er gået foran, når det handler om at skabe nye måder at bo sammen. FBAB står i dag som et eksempel på en tilbagevenden til det almene boligbyggeris ’ambition nr. 1’ – en styrkelse af det sociale og kulturelle fællesskab.

  • - Vi er selvfølgelig meget glade for kvalitetsstemplet. Jeg synes, vi har opnået, hvad der var vores hovedidé med FBAB, inden for de økonomiske rammer, der blev givet: at tegne kvalitetshuse, som afprøver noget nyt i konstruktion og helhedsplan og er med til at sætte en ny standard for alment boligbyggeri. Boligerne gør brug af de oprindelige, gode intentioner om fællesskab og kvalitet i alment byggeri. FBAB giver fleksible rammer og adgang til naturen for alle aldersgrupper og mulighed for at udfolde sig både i familien og i større fællesskaber, fortæller Torben Lindquist, som er partner hos Dissing+Weitling.