Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB)

Prisvindende nyfortolkning af alment boligbyggeri

Dissing+Weitling, FBAB, drone

Dissing+Weitlings vinderprojekt Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) er en realiseret vision om at skabe rammer for ’det gode liv’ med plads til både private zoner og fælles rum.

 • Kolding, Danmark
  Boliger
  2014 - 2019
 • Bygherre
  Lejerbo
  Samarbejdspartnere
  Wissenberg Rådgivende Ingeniører / MOVE Arkitektur
  Præmiering
  Kolding Kommunes Arkitekturpris 2019, kategorien “Nytænkning og bæredygtighed”
  Størrelse
  3.524 m²
 • Alment boligbyggeri på en ny måde

  FBAB er et moderne eksempel på, hvordan alment boligbyggeri kan nytænkes og det sociale og kulturelle fællesskab kan styrkes. Bebyggelsen består af 35 familieboliger og et fælleshus, som fletter sig sammen med landskabet til en dynamisk helhed.

  Moderne landsby

  Husene ligger i klynger i en landsbylignende opbygning og med frit udsyn til det fredede mose- og engområde. Sådan kan hver beboer både føle sig tæt på naturen og opleve at være en del af et socialt minisamfund – en oplevelse som adskiller sig fra mere traditionelle enfamiliehuse. Privatlivets fred er mikset med gårdrum imellem husene, og mellemrummene giver værdifulde muligheder for at være sammen og præge livet i området.

  Bæredygtige boliger

  Udover boligområdets sociale nerve er FBAB bæredygtigt i bredeste forstand – projektet har tænkt brugen af ressourcer og økonomi intelligent igennem.

  Husene er bygget i træ, hvilket giver et imødekommende og nordisk udtryk. Samtidig har materialevalget flere funktionelle fordele – træ er miljøvenligt, fleksibelt at arbejde med, økonomisk overkommeligt og bidrager til et godt indeklima.

  FBAB er skabt under forudsætning af at kunne certificeres til guld med DGNB’s evalueringsmatrice. Dissing+Weitlings forslag er desuden vinderen af den offentlige konkurrence, som det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskrev i 2013.

 • Dissing Weitling fbab model photos 8
  Model af den moderne landsby FBAB

  Alle de nye tætte-lave husklynger bærer præg af personlig indretning på terrasser og fællesarealer; her er både private zoner og fælles rum, sådan som det oprindelige ideologiske udgangspunkt for almene boliger er tænkt – som en vekselvirkning mellem det individuelle liv og kollektivet.

 • Communities and Spaces

  The building consists of 35 family homes, which all blend in with the landscape to form a dynamic whole. The village-like structure means that each resident can feel close to nature while also experiencing being part of a social mini-community. Privacy is interspersed with the physical spaces between the houses, and the spaces provide valuable opportunities for being together and influencing life in the area.

  The houses are built in wood, which gives a welcoming and Nordic look. At the same time, the choice of materials has several functional advantages – wood is environmentally friendly, flexible to work with, affordable and contributes to a good indoor climate.

 • Dissing+Weitling, FBAB, skitse
  Socialt og bæredygtigt byggeri

  FBAB er vinderforslaget i den offentlige konkurrence, udskrevet af det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilbage i 2014. Løsningen har fra starten været et eksempel på fornyelse i et offentligt byggefelt, som historisk set er gået foran, når det handler om nye måder at bo sammen. FBAB står i dag som et eksempel på en tilbagevenden til det almene boligbyggeris ’ambition nr. 1’ – en styrkelse af det sociale og kulturelle fællesskab.