Danske arkitekter bidrager til EU-harmonisering af bæredygtigt byggeri

FBAB Dissing+Weitling
22. februar 2019

Dissing+Weitling er blandt de 17 danske virksomheder, som deltager i udviklingsforløbet Level(s), der er EU-Kommissionens bud på en ’værktøjskasse’ til vurdering af bygningers bæredygtighed og hvordan bygninger kan indgå i en cirkulær økonomi.

 • Dissing+Weitlings bæredyghedsledere og konsulenter deltager i rækken af workshops, som i løbet af 2019 skal munde ud i et dansk bidrag til EU-Kommissionens fremtidige metoder til at vurdere bæredygtigt og cirkulært byggeri. Ud af omkring 130 projekter i Europa er hele 17 projekter danske. Foruden arkitektvirksomheder deltager ingeniører, materialeproducenter og bygherrer i Level(s).

  Fælles europæisk standard for bæredygtigt byggeri

  Level(s) skal fremme harmoniseringen af, hvordan bæredygtighed kan rapporteres og dokumenteres på tværs af nationale reguleringer og private certificeringsordninger. Arbejder man som Dissing+Weitling med bæredygtige principper og -DGNB-certificering, som en integreret del af sit arbejde, er flere af metoderne i Level(s) genkendelige. Hele formålet med EU-initiativet er da også at skabe synergi mellem Level(s) og markedsdrevne standarder som DGNB, forankre dem politisk i EU, og dermed øge fokus og ambitioner på tværs af grænserne.

  Level(s) skal kortlægge både de mere velkendte metoder og generere ny viden på området. Samtidig er det ambitionen at udvikle værktøjer, som både kan være en hjælp for de erfarne ’praktikere’ i byggebranchen og for nybegynderne.

  Jens Peter Kragh, som er arkitekt og bæredygtighedskonsulent hos Dissing+Weitling fortæller:

  – Vi deltager i projektet med byggeriet i Seest Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB), som er et eksempel på social bæredygtighed i almene boliger. Vi synes, det er vigtigt at være med til at præge de europæiske standarder og dele den viden, vi har på området i både miljømæssig, økonomisk, social og teknisk forstand. I FBAB har vi for eksempel ikke kun fokus på træ som bæredygtigt materiale, men også på den sociale bæredygtighed og fællesskabet. Familiehusene er et godt eksempel på, hvordan vi i Danmark og Skandinavien ser på alt fra livskvalitet til materialer.

  Level(s) vurderer en lang række parametre ved test og udvikling af metoder – det gælder i forhold til fremtidige klimaforandringer, miljøpåvirkninger, CO2-regskab, indeklima totaløkonomi over hele byggeriets levetid med flere.

  Level(s) afvikles i regi af Danske Arkitektvirksomheder, Green Building Council Denmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen og Statens Byggeforskningsinstitut.

  Indsatsen støttes økonomisk af Realdania og af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som modtager en samlet analyse af de danske erfaringerne med Level(s) fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.

  Mere information om Level(s)
  .