Storebæltsforbindelsen

Kronjuvelen blandt danske broer

Dissing+Weitling, Storebæltsforbindelsen, dæk

Som et enestående stykke ingeniørkunst og arkitektur forbinder Storebæltsforbindelsen Øst- og Vestdanmark og er stadig blandt verdens største bro- og tunnelkonstruktioner.

 • Sjælland-Fyn, Danmark
  Vejbroer og tunneller
  1988 - 1998
 • Bygherre
  AS Storebæltsforbindelsen
  Samarbejdspartnere
  COWI / Rambøll / Hannemann & Højlund / Jørgen Vesterholt
  Størrelse
  6,7 km
  Udvalgte Præmieringer
  Kanon for Arkitektur, Kulturministeriet, 2006 / European Award for Steel Structures, ECCS, 1999 / FIP Award for Outstanding Structures, 1998
 • Dissing+Weitling og landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt blev i 1988 valgt til at opfylde visionen om at skabe en visuel klar og let opfattelig helhed i harmoni med landskabet. I dag er forbindelsen en del af den fælles, danske kulturarv.

  Dissing+Weitling arbejdede tæt sammen med projektets rådgivende ingeniører i både design- og anlægsfasen og stod for udformningen af samtlige synlige konstruktioner og deres indpasning i landskabet, den æstetiske udformning af alle tekniske terrænformer samt udarbejdelsen af generelle retningslinjer og specifikationer for detailudformningen af udstyr og permanente bygninger, belysning, skilte, farver og overflader.

  Den store arkitektoniske indsats lå i de tidlige projektfaser, hvor alle løsninger og ideer blev afprøvet via omfattende skitser og modelbyggeri – i en tid før digital 3D-modellering.

 • Dissing+Weitling, Storebæltsforbindelsen, ankerblok
 • Østbroen

  Den knap 7 kilometer lange Østbro, som er en hængebro, er forbindelsen mest iøjnefaldende og ikoniske element. Det lange hovedspænd og de høje pyloner udgør et spektakulært syn, som de fleste kan genkalde sig, når de tænker på køreturen over vandet. Broens kabler spænder via de 254 meter høje pyloner fra ankerblok til ankerblok. Pylonernes top er blandt Danmarks højeste punkter.

  Banebrydende let design

  På trods af ankerblokkenes enorme vægtmasse er det lykkes at designe dem som helt åbne konstruktioner, der giver et lettere udtryk. Samtidig giver pylonernes form med deres nedre svaj – befriet for kunstige øer og baser – et dynamisk møde med vandet. Ydermere er den traditionelle tværbjælke under brobanen fjernet. Pillerne i tilslutningsbroerne harmonerer formmæssigt med pylonerne og fuldender udtrykket. Broens autoværn er specialdesignet og sikrer udsyn til landskabet for bilisterne.

  Lyset fremhæver konstruktionen

  Pyloner og ankerblokke er belyst, ligesom hængekablernes form er markeret med en række punktlys. Det er gjort både af hensyn til fly- og skibstrafik og for at skrue op for den arkitektoniske oplevelse af broens dimensioner og skulpturelle kvaliteter.

  Mere information om Storebæltsforbindelsen.

 • Tegning af Gudrun Gustafsdottir.