ShenZhong-forbindelsen

Kunstige øer, højbroer, lavbro og sænketunnel

Dissing+Weitling, ShenZhong-forbindelsen, kunstig ø

ShenZhong-forbindelsen er et storslået og komplekst mobilitetsprojektet, som strækker sig 24 kilometer og forbinder kystbyerne Shenzhen og Zhongshan i sydøst Kina. Projektet skal løfte infrastrukturen i Guangdong-provinsen for at understøtte fortsat vækst.

 • Shenzhen-Zhongshan, Kina
  Vejbroer og tunneller
  2016 - Under opførelse
 • Bygherre
  Shenzhen-Zhongshan Link Administration Center
  Samarbejdspartner
  COWI
  Størrelse
  24 km
 • ShenZhong-forbindelsen består af to kunstige øer, to højbroer, en lavbro og en sænketunnel, og den er en unik mulighed for at skabe et arkitektonisk vartegn, som kommende generationer kan være stolte af. Shenzhen og Zhongshan ligger på hver sin side af Pearl River.

  For os har det været vigtigt, at ShenZhong-forbindelsen fremstår som en samlet forbindelse fremfor en serie af fragmenter. Fra oven minder hovedøen i vest om en klassisk kinesisk drage, der elegant lander på vandet. En hale af broer forlænger dens krop; hængebroen Lingding, efterfulgt af en lang lavbro og skråstagsbroen Hengmen. Figuren har inspireret designet, og den sikrer visuel sammenhæng på tværs af de enkelte elementer. Pearl Rivers flodmunding er en stor vifte af lavt, roligt vand, og hovedøen er derfor designet til at påvirke vandets vej mindst muligt.

 • Shen Zhon Link Screen Shot2
 • It has been important to us that ShenZhong Link appears as one link rather than a series of fragments. From above, the main island to the west resembles a classic Chinese kite, elegantly landing on the water. A tail of bridges extends from its body: the Lingding suspension bridge, followed by a long causeway and the Hengmen cable-stayed bridge. The figure has inspired the design, and it ensures visual coherence across each element.

 • Shen Zhong Link Screenshot
 • ShenZhong-forbindelsen vil have fire kørebaner i hver retning og en kapacitet på 90.000 biler om dagen. Tunnelen vil ved sin færdiggørelse sætte verdensrekord som den bredeste sænketunnel med de hidtil bredeste tunnelrør. Hængebroen har et brofag på 1.658 meter, og brotypen er desuden det foretrukne valg til at modstå områdets kraftige tyfonvinde og sikre optimal vindstabilitet. Hovedøen rummer en 15.000 m² konferencehal, kontor- og restaurantfaciliteter og en promenade.

  Guangdong er blandt Kinas rigeste provinser og et omfattende løft af infrastrukturen er nødvendigt for at understøtte den fortsatte vækst i området. Forbindelsen vil bidrage til udviklingen ved at reducere rejsetiden mellem Shenzhen og Zhongshan fra 120 minutter til 20 minutter.

 • Dissing+Weitling, ShenZhong-forbindelsen, under opførelse