Fageksperter understøtter arkitekternes verdenskongres, UIA 2023 CPH

Køge Nord Station Dissing+Weitling Foto Rasmus Hjortshoj - COAST Studio
26. januar 2022

Verdenskongressen UIA 2023 CPH har udpeget en gruppe repræsentanter fra det byggede miljø til en nyetableret komité (”Practice Committee”), der får til opgave at levere specialviden til programmet for den internationale arkitektforenings verdenskongres i København. Dissing+Weitling bidrager med viden om brugerfokus og universelt design.

 • Omkring 10.000 arkitekter fra hele verden forventes at komme til København i dagene fra den 2. – 6. juli 2023 i forbindelse med UIA verdenskongressen for arkitekter (International Union of Architects, UIA World Congress 2023 CPH). Her skal fagpersoner diskutere arkitekturens bidrag til FN’s verdensmål, og for at udvikle det bedst mulige program, samarbejder sekretariatet bag UIA World Congress 2023 CPH nu med en række partnere, der hver især kan bringe specialviden til programmet.

  Ekspert i universelt design

  Mens den overordnede agenda for verdenskongressen hedder Sustainable Futures - Leave No One Behind, er en række undertemaer tunet ind på mere specifikke indgange til FN’s 17 verdensmål. Ud fra i alt 6 undertemaer - Climate Adaptation, Rethinking Resources, Resilient Communities, Health, Inclusivity og Partnerships of Change - skal den globale arkitektbranche diskutere, hvordan arkitekturen kan bidrage til en bæredygtig omstilling.

  Fra Dissing+Weitling vil arkitekt Cora Cecilia Valloire være med til at kvalificere det tema, der hedder Design for Inclusivity. Cora kan som auditor i tilgængelighed, og med en master i inkluderende arkitektur, bibringe sin viden om, hvordan flest mulige brugere får ligeværdig adgang til bygninger, og hvordan vi udvikler byer og offentlige rum, så de er socialt inkluderende.

  Hos Dissing+Weitling arbejder Cora til daglig med universelt design både strategisk og på projektniveau og er med til at sikre, at tegnestuens byggerier ikke ’blot’ efterlever bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser, men også vurderes ud fra et socialt og holistisk værdisæt, der kan gøre en stor forskel for brugerne. Dén viden vil Cora nu bruge som udpeget medlem af verdenskongressens fagkomité.

  Læs mere om verdenskongressens formål, partnerskaber og organisation på UIA 2023 CPH

 • U48 UIA 1920