Roskilde stibro

Stålbro i ressourcebesparende design

Stigbro Roskilde DW

Den slanke og buede gang- og cykelbro i Roskilde er både i form og funktion et eksempel på en ressourcebesparende brokonstruktion.

  • Roskilde, Denmark
    Pedestrian and Bicycle Bridges
    2002 - 2005
  • Client
  • Gang- og cykelbroen er formmæssigt en forløber for flere af Dissing+Weitlings ikoniske cykelbroer i København.

  • DW 4760 Stigbro Roskilde web