Statens Serum Institut laboratorier, bygning 211

Ny laboratoriebygning i pagt med eksisterende arkitektur

Ssi bygning211 3

Bygning 211 er indrettet som en række af speciallaboratorier, der er indbyrdes forbundet og disponeret med størst mulig fleksibilitet.

 • København, Danmark
  Arbejdsmiljø og uddannelser
  2006 - 2006
 • Bygherre
  Statens Serums Institut
  Samarbejdspartnere
  Birch & Krogboe
 • Laboratoriebygningen, tegnet til Statens Serum Institut, er disponeret med størst mulig fleksibilitet og mulighed for at tilpasse sig nye laboratoriekrav. Den nye bygning fremstår samtidig i arkitektonisk samklang med det gamle kasernekompleks.

  De enkelte laboratorier er udlagt så åbne som muligt og med de øvrige nødvendige faciliteter indarbejdet: møderum, kølerum, sluser med mere. Bygning 211 er indrettet som en kontinuerlig række af speciallaboratorier, der er indbyrdes forbundet.

 • Arkitekturen

  Arkitekturen understreger områdets særegne karakter – der er valgt karakterfulde materialer som fx gule mursten, der er i harmoni med de tidligere kassernebygninger.

  Den nye bygning afslutter parkrummet mellem to eksisterende bygninger fra 1880’erne med en stor pergolaagtig facade med høje murede piller, der bærer etagedækket og svalegangen bagved. Laboratoriebygningen er forbundet til de eksisterende stokbebyggelser med et lettere koblingsled i glas. De historiske bygningsgavle står dermed ubrudte samtidigt med, at der er skabt en overgang mellem de gamle og ny bygninger.