Robertsfors

Minimalistisk landskabsbro i harmoni med omgivelserne

Visualisering

Trafikverket har udråbt Dissing+Weitlings designforslag som vinder i international konkurrence om en ny jernbanebro gennem Robertsfors' smukke landskab i Sverige.

 • Robertsfors, Sverige
  Vejbroer og tunneller
  2022 - Under opførelse
 • Bygherre
  Trafikverket
  Samarbejdspartnere
  Landskabsarkitekt Peter Becht / COWI
 • Den 840 meter lange "Genius Loci" respekterer, som navnet siger, det værdifulde natur- og kulturlandskab gennem Robertsfors. Samtidig har det underspillede design et minimalt klimaaftryk. Egenskaber, som har vundet genklang hos den svenske jury.

 • Visualiering tog dag
  Genius Loci betyder oversat "stedets særlige ånd".

  Sammen med ingeniør COWI og landskabsarkitekt Peter Becht, vandt Dissing+Weitling i 2022 med en "stilfuld og uhøjtidelig" broløsning, der sætter naturen og landskabet i centrum.

 • Visialisering sne dag
  Broen opføres i en pastoral idyl, som kalder på et respektfuldt design.
 • Funktionelt, holdbart og omkostningseffektivt design

  Juryen lagde i sin bedømmelse vægt på, at designet lader landskabet – og ikke selve broen – skille sig ud. Alle broelementer er vurderet i sammenhæng med omgivelserne – materialer, detaljer og lys – blandt andet ​​mødet mellem station, golfbane og øvrige naturlandskab. Desuden fremhæver juryen, at broens spændinddeling giver rekreative muligheder under broen og godt udsyn til Robertsfors mølle.

  Vinderforslaget bygger på minimalistiske og gentagne løsninger, hvor detaljerne bliver afgørende for helhedsoplevelsen.

 • Robertfors Night
  Diskret belysning undgår lysforurening i et smukt landskab.
 • Laveste klimaaftryk

  "Genius Loci" har desuden det laveste klimaaftryk af de indkomne forslag. Juryen fremhæver, at den minimalistiske bro viser, hvordan en konventionel betonbro i sin bearbejdning kan opnå arkitektonisk kvalitet - både visuelt, funktionelt og klimamæssigt.

 • Visualisering bro forneden
 • Juryens udtalelse lyder i sin helhed:

  "Genius Loci är ett stilrent och enkelt förslag som med sitt anspråkslösa uttryck framhäver Robertsfors värdefulla natur- och kulturlandskap. Förslaget illustrerar hur en konventionell betongbro, genom skicklig bearbetning, kan uppnå hög arkitektonisk verkshöjd. Bron kännetecknas av enhetliga och repetitiva lösningar där de vackra detaljerna är avgörande för brons helhetsintryck.

  En stor kvalitet är brons genomtänka spannindelning som ger fortsatt goda möjligheter till rekreation under bron samt tillåter utblickar mot Robertsfors bruk. Samtidigt framhäver och förstärker ljussättningen detaljlösningarna på bropelarna som ger bron förutsättningar att fungera som en vägvisare i landskapet."