Center for Is og Klima, Islaboratoriet

Transformation af bevaringsværdig bygning til moderne vådlaboratorium

IMG 2290

I den nyrenoverede bygning på Tagensvej 13 foregår der forskning i is og klima på højeste niveau.

 • København, Danmark
  Transformationer, Kultur
  2018 - 2018
 • Bygherre
  Københavns Universitet
  Samarbejdspartnere
  Niras
 • Laboratoriebygningen på Tagensvej 16, tegnet af arkitekt Christen Borch, var frem til ombygningen i 2018 tiltænkt kræftforskningen, herunder studiet af vævcellers liv og egenskaber. I bygningens nyrenoverede vådlaboratorier og kontorlokaler foregår nu forskning i is og klima.

  Fra midlertidig til permanent bopæl

  Det var oprindelig tanken, at ombygningen af den bevaringsværdige bygning blot skulle være en midlertidig indretning af forskningsfaciliteter indtil en permanent overflytning til Niels Bohr Instituttet kunne finde sted. Imidlertid blev omdannelsen til islaboratorium og kontorlokaler så stor en succes, at Instituttet nu og i fremtiden hører hjemme på Tagensvej 16 som en del af Nørre Campus.

 • IMG 2285
  Dissing+Weitling har varetaget samtlige arkitektydelser fra start til aflevering, inklusiv fagtilsyn, IKT-, projekterings- og byggeledelse, brugerinddragelse, laboratorindretning og miljørådgivning.
 • Brugerinddragelse

  Den vigtige forskning i de følsomme og kostbare iskerner kræver specielt tilpassede laboratorier. Derfor er indretningen nøje tilrettelagt ud fra afklaring af behov og arbejdsgange hos husets forskere, studerende samt instituttets ledelse.

  Indledende analyser og behovsafklaring er fulgt op af dialog igennem hele projektudviklingen, så de tekniske og indretningsmæssige krav til alle arbejdsfunktioner er blevet præciseret og fulgt op.

 • IMG 3237
  Ved Center for Is og Klima benytter forskerne det mest avancerede måleudstyr og de mest sofistikerede computermodeller til at få viden om både fortidens, nutidens og fremtidens klima.
 • Ny effektive løsninger til inventar og varemodtagelse

  Foruden de nye vådlaboratorier, laboratorie til iskernekemi, isotop- og luftanalyse har Dissing+Weitling stået for blandt andet indretning af laboratorieinventaret og etablering af varemodtagelse i nye specialtilpassede fryserum.

  Energirenovering

  Under renovering og ombygning er der indtænkt indeklimaforbedrende og energireducerende tiltag. Det gælder blandt andet ny dagslysreguleret LED-belysning og ny solafskærmning af vinduespartierne, som er med til at give et behageligt arbejdsmiljø. Ventilationssystemet er ligeledes optimeret i respekt for husets bevaringsværdier ved lodret føring til bygningens tag, for at bevare facaderne uberørte og intakte. På samme vis er solafskærmningen udført uden indgreb på vinduesrammerne.

  Renovering og transformation af Islaboratoriet er udført som led i Dissing+Weitlings rammeaftale for Københavns Universitet.