EU-ambassadekompleks

Introduktionen til et dansk fællesskabskoncept i EU-regi

EU Ambassade Abuja Dissing+Weitling

Ambassadeprojektet i Abuja i Nigeria er EU's første fælles ambassadeprojekt. Det er første gang EU eksperimenterer så radikalt med et byggeri til sine medlemslande ved at rykke dem sammen i et forenet byggeri med plads til både fælles og individuelle funktioner.

 • 1999 - 2001
  Konkurrence
 • Bygherre
  Europa-Kommission
 • Dissing+Weitling vandt den banebrydende opgave i 1996 med et forslag, der gav EU mulighed for arkitektonisk at respektere forskellighed og samtidig betone det europæiske fællesskab.

 • DVH3skitse
  Skitse: Daniel Hayden.
 • Den internationale konkurrence blev udskrevet af Europa-Kommission, og opgaven lød på at designe en fælles ambassade for Den Europæiske Union og Europa-Kommission i Abuja i Nigeria. En fælles ambassadebygning var ny i EU's historie.

 • EU Ambassade Abuja Dissing+Weitling

  Dissing+Weitlings forslag var et æstetisk enkelt koncept, som emmer af nordisk klarhed og balancerer hensynet til fællesskab og individuelle kulturer.

 • EU Ambassade Abuja Dissing+Weitling
  Den arkitektoniske plan afspejler, hvordan arkitektur kan disponeres til fremme af fællesskab og demokrati.
 • Agora – åben for diskussion

  De europæiske nationers kulturelle forskellighed ses i bygningens enkelte dele, såsom i indretningen, kunsten på væggene og i de forskellige haveanlæg. Samtidig er der stor symbolsk værdi i udformningen. Alle lande har uanset størrelse det samme udtryk udadtil – som et rækkehuskoncept – men de større nationers bygning er forlænget bagud med flere gårdrum for at tilgodese et større arealbehov. Bygningen symboliserer således ligeværdigheden i fællesskabet, hvilket også kan ses i, at landene deler deres gårdrum med naboerne og på den måde har brug for hinanden for at være komplette.

  En stor åben plads – en agora som i antikkens græske byer – fungerer som et centralt mødested og er et indirekte symbol på demokratiets og samtalens væsen. Ankomsten til EU-ambassaden går netop via den åbne plads, via fællesskabet, til de enkeltes landes bygninger.

 • EU Ambassade Abuja Dissing+Weitling