Rejsegilde på Arktisk Station

Skur 1
3. september 2021

Renovering og rejsegilde på feltstationen Arktisk Station i Vestgrønland.

  • Arbejdet med at istandsætte forskerbasen Arktisk Station i Grønland skrider godt frem. Dissing+Weitling fremtidssikrer de historiske træbygninger - laboratorium, boliger, værksteder mm. - så stedet forsat kan bruges af forskere fra hele verden.

    Stationen, der er grundlagt i 1906, drives af Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og har i dag stor forskningsmæssig betydning - dels pga. den særlige geografi og dels pga. hastige klimaforandringer, som gør forskning i arktisk flora, fauna og økosystemer presserende.

  • Arktisk Station Dissing+Weitling
    Arbejdet på Arktisk Station udføres under Dissing+Weitlings rammeaftale med Københavns Universitet. Foto Morten Rasch.
  • Foto Morten Rasch.