Ny cykel- og gangbro over Folehaven

DJI 02541
24. april 2020

Den nye bro over Folehaven, tegnet af Dissing+Weitling, byder sig til som en tryg passage for cyklister og fodgængere og integreret i Vigerslevsparkens langstrakte grønne bånd.

 • Folehaven cykel- og gangbro er seneste skud på stammen af Dissing+Weitlings cykel- og gangbroer i København. Som de øvrige er den med til at højne trafiksikkerheden og den grønne transport i byen og er samtidig betydelig i både placering og udseende.

  Broen over Folehaven er tegnet som en integreret del af parken. Med en placering, hvor Holbækmotorvejen slutter, har broen karakter af en vestvendt byport mod København. Den udgør en overgang, er markant i sin konstruktion og dog let og svævende i sit udtryk. Når du ser den, ved du, at nu er du i København.

  – Når de grønne omgivelser vokser til, vil broens design fremstå som en integreret del af parken. Broens iøjnefaldende udseende kommer af et omvendt såkaldt fink-gitter, hvor stålmasterne hælder og strækker sig mod himlen i forskellige længder, som en slags grene i parken. De ser nærmest ud som om, de svæver uden understøtning og udgør en slags stiliseret landskab, fortæller partner og broarkitekt, Jesper Henriksen fra Dissing+Weitling.

 • Folehaven cykel- og gangbro Dissing+Weitling
 • Til gavn for mange

  Københavns Kommune forventer, at 4.000 cyklister og fodgængere dagligt vil få glæde af broen, som samtidig er en del af cykelforbindelsen langs med Harrestrup Å.

  I forbindelse med broen er der også blevet etableret en dobbeltrettet cykelsti og fodgængersti mellem Vigerslevvej og Sønderkær, og de omkringliggende parkarealer vil i løbet af foråret få anlagt græs, og der vil blive plantet 72 træer.

 • Sidste inspek af Folehaven
  Arkitekterne inspicerer broen inden åbning
 • Officiel åbning senere på året

  Broen åbnede for trafik om eftermiddagen fredag den 24. april. På grund af covid-19 har Københavns Kommune udskudt den officielle indvielse til senere på året.

 • Folehaven cykel- og gangbro Dissing+Weitling
 • Fakta om broen

  Cykel- og gangbroen er 5,5 meter bred og 137 meter lang.

  Broen har et frit spænd på 42 meter, som består af et 32 meter langt brofag og de tilstødende brofag, som i hver side går 5 meter ud over understøtningen.

  Anlægsbudgettet for broen har været på 42 mio. kroner. Pengene blev bevilget i Budget 2013, og byggeriet af broen har været i gang siden maj 2019.

  Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er bygherre, Dissing+Weitling er arkitekter, Cowi er ingeniør, Kragh & Berglund landskabsarkitekter og hovedentreprenør er Bladt Industries.

 • Dronefilm