COWI og Dissing+Weitling fortsætter anlægstekniske forundersøgelser af Kattegatforbindelse

Storebæltsbroen Dissing Weitling Evan Hemmingsen
4. februar 2020

Dissing+Weitling er med på det vindende hold, som i løbet af 2020-21 foretager en række undersøgelser for Sund & Bælt af konsekvenserne ved en fast forbindelse over Kattegat.

 • Dissing+Weitling bidrager til projektet med sin ekspertviden inden for broarkitektur over store farvande i Danmark og internationalt.

  Se mobilitet

  Efter COWI og Dissing+Weitlings forundersøgelser af linjeføringer, anlægspriser med mere går de strategiske analyser af forbindelsen mellem Jylland og Sjælland ind i sin 2. fase. I denne fase bliver de forskellige linjeføringskorridorer, tekniske løsninger samt natur-, miljø- og sejladsmæssige konsekvenser belyst nærmere.

  Dissing+Weitling, som står bag designet af flere af Danmarks store signaturbroer som Storebæltsbroen og Storstrømsbroen foruden internationale broer i flere lande, arbejder med design- og konstruktionsscenarier på baggrund af forundersøgelserne. Forundersøgelsen tager blandt andet stilling til en ren vejforbindelse og kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

  Eksperternes forundersøgelse spiller ind i den politiske principbeslutning om projektets videre forløb. Den samlede forundersøgelse skal efter planen være klar i udgangen af 2021.

 • Storebælt DW

  Storebæltsforbindelsen er stadig blandt verdens største bro- og tunnelkonstruktioner.

 • Topfoto af Evan Hemmingsen, Sund & Bælt.