Arkitektkonkurrence afgjort for ny gangbro på Sundsvall Centralstation

Dissing Weitling Östra delen av station ed
20. december 2022

Dissing+Weitling og WSP vinder med træbroen "Portamento", som er designet i respekt for områdets kulturhistorie.

 • Vinderforslaget er en elegant buet gangbro i limtræ og glas med metaltag. Gangbroen er designet til at forbinde stationsbygningen og perronerne på Sundsvall Centralstation.

 • Plattform 1
 • "Portamento" er et af seks forslag i arkitektkonkurrencen, som Trafikverket står for i samarbejde med Sveriges Arkitekter. Juryen har valgt, hvad de anser for at være "et arkitektonisk spændende forslag, der har et godt udviklingspotentiale". Forslagene er vurderet ud fra fem kriterier: Design, funktion, bæredygtighed, udviklingsevne samt gennemførlighed og styring.

  - Vi har designet en bro med respekt for områdets markante kulturmiljø. Vi ønskede ikke kun at skabe en praktisk forbindelse, men også en sikker og inkluderende overgang, der giver tilbage til stedet. Gangbroens materialitet og elegante, snoede geometri danner en markant figur i det ellers stramme stationslandskab og er samtidig et supplement til et helt unikt sted, siger Jesper Henriksen, arkitekt og partner fra Dissing+Weitling.

 • Kasper Svanberg dw
  Arkitekt Kasper Svanberg fra Dissing+Weitling ved prisoverrækkelsen i Sundsvall.
 • - Juryens bedømmelsesproces var meget givende og lærerig, og gjorde det klart, at Portamento var det forslag, der bedst levede op til kriterierne. Forslaget er baseret på elegante løsninger med et design, der sætter den rejsende i centrum, siger Anders Vilhelmsson, projektleder hos Trafikverket og formand for juryen for arkitektkonkurrencen, og fortsætter:

  - Vi ser et oplevelsesrigt og omsorgsfuldt design, der viser hensyn til både bybilledet og kulturmiljøet. Arkitekturen byder på en legende gangbro, der ikke findes i andre stationsanlæg, hvilket er meget sjovt. Mod syd kan fodgængerbroen i fremtiden også forlænges mod Björneborgsgatan i et omvendt sving.

 • Prisoverrækkelse hele holdet sundsvall
 • Vinderforslaget skaber i sin enkelthed identitet, kontekst og tryghed – en glidende overgang mellem forskellige sammensætninger og 'toner'. Ved at fastholde og forstærke den eksisterende kontekst kan et nyt design integreres med de tilhørende kulturhistoriske værdifulde bygningsvolumener.

  Optimering af materialer og skånsom fundering

  Ved at optimere materialeforbruget holdes anlæggets klimaaftryk nede. Funderingen vurderes også at være mindre omfattende end for de øvrige forslag, og flere dele af anlægget kan bygges separat og dermed løftes på plads, hvilket reducerer indflydelse på togtrafikken.

 • Sundsvall station DW
 • Detailprojektering

  Det vindende hold skal nu - i samarbejde med Trafikverket - arbejde videre med detailprojekteringen. Og i 2024 tilknyttes efter planen en entreprenør.

  - Det føles meget ærefuldt at blive vist den tillid at skulle udvikle Sundsvall Centralstation. I en tid, hvor rejsemønstrene ændrer sig, og samfundets bevidsthed om bæredygtighed og bevaring styrkes, er vi meget stolte af at kunne skabe dette vartegn "at komme hjem til" (...), siger Rebecca Deutsch, landskabsarkitekt og afdelingsleder, WSP.

 • Sundsvall drone DW
 • Juryens motivering

  Juryens udtalelse lyder:

  "Juryn ser i Portamento en genomarbetad och arkitektoniskt spännande gångbro med anslutningsbyggnader som har goda utvecklingsmöjligheter. Förslaget sätter resenären i centrum, visar hur bron kan konstrueras och uppfyller i hög grad ställda funktionskrav. Den elegant svängda broförbindelsen i limträ och glas med böljande plåttak ger ett naturligt rörelsemönster mellan stationen och plattformarna.

  Anläggningens rumsliga kvaliteter, med utblickar mot omgivningen, och den omsorgsfulla detaljeringen ger resenärerna mycket att upptäcka och en känsla av vardagslyx. Utformningen bedöms visa respekt för Zettervalls stationshus. Mot söder kan Portamentos bro förlängas i framtiden genom en omvänd böj, och det eleganta nya plattformstaket skyddar den resande. Sammantaget rekommenderar juryn Portamento för fortsatt projektering och genomförande."

  Læs mere om konkurrencen i pressemeddelelse fra Trafikverket.

 • Sundsvall platform træ DW