Hisingsbron og nærheden-bro dyster i nordisk brokonkurrence

De to broer Hisingsbron og Nærheden-bro, begge tegnet af Dissing+Weitling, dyster i Nordic Bridge Prize 2024.

Nærheden bro web drone1

De to broer Hisingsbron og Nærheden-bro, begge tegnet af Dissing+Weitling, dyster i Nordic Bridge Prize 2024. I alt ti broer er i konkurrence.

  • Client
  • Når bro-eksperter fra hele Nordens sætter hinanden stævne ved Nordisk Vejforums Via Nordica-konference i København denne sommer, bliver det både for at udveksle viden og hylde det bedste brodesign. Dissing+Weitling er repræsenteret med to broer i to lande: Nærheden- bro i Hedehusene og Hisingsbron i Göteborg.

  • Konferencen Via Nordica 2024, som Nordisk Vejforum står bag, afvikler brokonkurrencen Nordic Bridge Prize 2024, hvor i alt 10 broer fra de nordiske lande er i konkurrence. Hvert medlemsland - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - har to broer repræsenteret.

  • Dissing+Weitlings broeksperter bidrager desuden til Via Nordica-konferencen som guider ved en to-timers guidet tur rundt til Københavns cykel- og gangbroer.

    Konferencen finder sted i København den 11. -13. juni 2024.