Rådgivning og IKT

Dialog og digital præcision

Rambøll Dissing+Weitling

Dialog, erfaring og digital præcision. De tre ord beskriver ikke bare tegnestuens dygtige medarbejdere, men er også udtryk for, hvordan vi arbejder frem mod de bedste løsninger.

I enhver byggeproces er de tidlige behovsafklarende faser uhyre vigtige. Det er her, der både skal tages kritiske beslutninger og afprøves ideer. Vi prioriterer derfor højt at have en tæt dialog med bygherre og andre samarbejdspartnere, og vi er eksperter i de digitale værktøjer, som visualiserer og systematiserer processer og behov for hele projektteamet.

“Vi går op i at være bygherres bedste rådgiver. Det er jo ingen hemmelighed, at der er mange forskellige parter, som skal arbejde sammen i komplicerede byggeprocesser, der ofte også er presset på tid og økonomi. Derfor er dialog, tryghed og faglig rådgivning vigtig for os helt fra starten. Hvis bygherre fx er usikker på de lovpligtige leverancer i et offentligt byggeprojekt, vejleder vi i reglerne og sørger for at optimere designet så bygherre opnår den størst mulige værdi både arkitektonisk, teknisk og økonomisk.”

– Torben Lindquist, partner og bygningskonstruktør

I de indledende første faser hjælper vi med at oversætte og konkretisere ideer og målsætninger til det færdige brief, der er grundlaget for det videre forløb i byggeprojektet.

Uanset om vi arbejder med parametrisk modellering, eller IKT- og BIM-processer omsætter vi projektkravene digitalt og sikrer kvalitet og flow igennem hele projektets liv. De digitale værktøjer, og kunsten at bruge dem dialogisk, giver overblik over bygningsprogrammet og betyder, at det kan møde gældende bygningsregler.

I praksis betyder det, at vores IKT-vejleder implementerer og koordinerer alle leverancer digitalt, så de kan deles blandt projekts parter – fra håndtering af tilbud til digitale bygningsmodeller og -tegninger i alle byggefaser.


Digitale simuleringer giver bedre beslutninger

IKT-vejlederen koordinerer sammen med projekteringslederen det digitale samarbejde mellem projektets aktører, og sørger under hele byggeforløbet for, at alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen overholder IKT-bekendtgørelserne og lovgivningen.

Ud over at være et effektivt kommunikationsværktøj er det også en måde at sikre nøjagtighed og præcision. Ved hjælp af digitale bygningsmodeller og -tegninger er det muligt at visualisere analyser og fx skabe energi- og miljømæssige simuleringer, så konsekvenserne af et valg kan forudsiges tidligt i en byggefase. Det giver et meget bedre beslutningsgrundlag og potentielt færre fejl.

Læs mere

Om Building Information Modeling (BIM) og bekendtgørelse om anvendelse informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri og i alment byggeri.

 • Kontakt

  Kristian Støvring
  Arkitekt MAA, IKT-vejleder, BIM-manager
  +45 6024 4173
 • Kontakt

  Torben Lindquist
  Partner, bygningskonstruktør MAK (bygning)
  +45 2485 5079