Swan Hill Bridge

Ny bevægelig Swan Hill Bridge

Swan Hill old bridge credit WSP

Broen skal øge trafiksikkerheden og binde brugere og områder bedre sammen. Designet tager højde for det eksisterende landskab, kulturarven, biodiversiteten og vandkvaliteten.

 • Victoria, Australia
  Vejbroer og tunneller
  2023 - I proces
 • Bygherre
  Transport for NSW
  Samarbejdspartnere
  WSP Australia // Hardesty & Hanover
 • I samarbejde med ingeniører WSP, tegner Dissing+Weitling for NSW (TfNSW) en ny bevægelig bro, som skal erstatte den gamle, nedslidte Swan Hill Bridge (topfoto).

  Den nye forbindelse er en del af en ambitiøs ny masterplan for Swan Hill Waterfront. Den bygges på samme linjeføring som den nuværende bro, kendt som McCallum Street-forbindelsen - der forbinder grænsebyerne Swan Hill i Victoria med Murray Downs i New South Wales , Australien.

  Designet

  Dissing+Weitling har tegnet designversioner for bevægelige spænd til fire vejlinjer. De forskellige varianter tager hensyn til tilgængeligheden for forskellige brugergrupper, den omkringliggende natur og til kulturarv, biodiversitet samt vandkvalitet.