Doha Expressway

Ny bro og tunneller i stort infrastrukturprojekt i Doha

M3 Bridge Photo 11

Designet af en ny bro og tunneller i Doha er kendetegnet ved en visuelt enkel form, som giver brugerne en funktionel, unik og let læselig mobilitetsløsning.

 • Qatar
  Vejbroer og tunneller
  2014
 • Bygherre
  Ashghal, Infrastructure Affairs
  Samarbejdspartnere
  WSP
 • Som en del af E-Ringvejen vil Mesaimeer-broen fungere som en løftet motorvej, der skal aflaste den eksisterende vej.

 • M3 Bridge Photo 02
  Broen flytter størstedelen af bilerne væk fra jordoverfladen og skaber et mindre trafikeret område under broen.
 • M3 Bridge Photo 04
  Foruden broen omfatter projektet design af 6 tunneller med en bredde, der varierer fra 2 til 6 baner inklusive portaler og lyskoncept.
 • Designet er præget af et nordisk formsprog - turen er relativt kort for trafikanterne, så mængden af detaljer, bilisterne kan nå at opfatte, er begrænset; konceptet for tunnellerne udfolder sig i stor skala med en let læselig og visuelt klar og funktionel løsning.

 • The design is a clean shape, providing an elegant underpass - for road users travelling at the designated design speed the trip is very short and the amount of detail perceivable is limited. Therefore, our main concept was to unfold the underpasses in a big scale with an easily readable and visually expressive solution.