Doha Expressway

Ny bro og tunneller i stort infrastrukturprojekt i Doha

Dissing Weitling Doha Expressway View under construction

Designet af en ny bro og tunneller i Doha er kendetegnet ved en visuelt enkel form, som giver brugerne en funktionel, unik og let læselig mobilitetsløsning.

 • Qatar
  Vejbroer og tunneller
  2014
 • Bygherre
  Ashghal, Infrastructure Affairs
  Samarbejdspartnere
  WSP
 • Som en del af E-Ringvejen vil Mesaimeer-broen fungere som en løftet motorvej, der skal aflaste den eksisterende vej. Broen flytter størstedelen af bilerne væk fra jordoverfladen og skaber et mindre trafikeret område under broen.

 • Dissing Weitling Doha Expresseway view under bridge
 • Foruden broen omfatter projektet design af 6 tunneller med en bredde, der varierer fra 2 til 6 baner inklusive portaler og lyskoncept.

  Designet er præget af et nordisk formsprog - turen er relativt kort for trafikanterne, så mængden af detaljer, bilisterne kan nå at opfatte, er begrænset; konceptet for tunnellerne udfolder sig i stor skala med en let læselig og visuelt klar og funktionel løsning.